085 - 065 74 76 info@levf.nl

Over LEVF

Resultaatgerichte organisatieveranderaars

Medewerkers zijn het grootste goed van een organisatie. Je investeert daarom graag in het ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden, houding en gedrag zodat je organisatie sterk blijft in een snel veranderende markt. Onze bewezen veranderaanpak en -trajecten garanderen structureel betere prestaties en een hoog rendement. Want LEVF verandert anders: écht, van binnenuit en blijvend.

De veranderaars van LEVF

We werken met een team van psychologen, gedragskundigen, onderwijskundigen, leefstijl coaches, adviseurs en acteurs. Allen met geaccrediteerde opleiding, zeer waardevolle ervaring en passie voor de mens. Samen met uw organisatie ontwikkelen we een traject waardoor een duurzame verandering plaatsvindt. We coachen de medewerkers en leidinggevenden richting de verandering, niet vanuit een vaststaande visie, maar vanuit de behoefte op dat moment.

Maarten Hoogslag

Coach

Ron van Marrewijk

Eigenaar

Anouk van Westen

Stagiaire HRM

Ignaro Petronilia

Coach en acteur

Peter Weijmer

Eigenaar

Marco van Elswijk

Adviseur

Ruud Boon

Coach

Frank Marchelinus

Coach

John Vester

Adviseur

Johan Hoogendijk

Coach

Iwan Esajas

Adviseur

Rinco van der Baan

Coach en acteur

Sandra Dielissen

Adviseur

Shatner O’Brien

Coach

Monica Resowidjojo

Coach en acteur

Samenwerking specialisten en onderwijsinstelling

We werken samen met o.a. organisatieadviseurs, branchespecialisten, coaches, trainers, drama-acteurs en juristen, die onze verandermethode omarmen. Op basis van het gewenste doel stellen we een team op maat samen, waarin alle benodigde expertisegebieden samenkomen. De diversiteit van onze partners stelt ons in staat problemen en oplossingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Wij zijn een CRKBO gecertificeerde onderwijsinstelling waardoor we btw-vrij mogen factureren.

De 5 zekerheden van LEVF

ALTIJD MAATWERK

LEVF ontwikkelt doelgerichte verandertrajecten

Elk mens is anders; een standaardaanpak is daarom passé. Wij begrijpen mensen, groepen en hun wisselwerking. Vanuit daar ontwikkelen we trajecten, die zich toespitsen op het doel, het type organisatie, en de manier waarop medewerkers leren en bereid zijn een verandering door te maken. We passen het traject dus aan de groep aan, in plaats van de groep in het traject in te passen.

DE MENS CENTRAAL

LEVF neemt de individuele mens als vertrekpunt

De kern van onze trajecten is de mens als drager van veranderingen. Het veranderproces start bij díe medewerkers en leidinggevenden, die wíllen veranderen. Doordat zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, jagen zij het veranderproces aan. Hun succes zet ook anderen in beweging. Met als resultaat: trotse, gemotiveerde medewerkers die de verandering samen vormgeven en doorvoeren. Zo leidt een aanvankelijk klein bereik tot een groot effect.

BLIJVEND VERANDEREN

LEVF zet verandering van binnenuit in beweging

Onze trajecten zijn evolutionair in plaats van revolutionair. In plaats van te stellen: “Zo doen we het vanaf nu”, laten we de verandering geleidelijk van binnenuit ontstaan. Mensen veranderen uit noodzaak of uit verlangen. Verlangen is de sterkste drijfveer tot verandering. Een verandering van buitenaf opleggen, wekt weerstand. Veranderen vanuit een innerlijk verlangen leidt tot een brede verspreiding van het gewenste gedrag. En tot duurzame verandering, waarvan medewerkers de rest van hun carrière profiteren, zoals:

5

goede omgang met agressie

5

inzicht in leiderschap

5

goede omgang met stress/werkdruk

5

toegenomen klantgerichtheid

5

verbeterde teamprocessen       

5

vergrote effectiviteit

5

vergrote veerkracht

5

toegenomen vitaliteit

5

verbeterde prestaties

5

creatiever denken

EFFECTIEF LEREN

LEVF versterkt live coaching met online coaching

Om de verandering stevig en succesvol in de organisatie door te voeren, hanteren we drie leervormen: formeel leren, dagelijks leren op de werkplek en sociaal leren. Daarbij zetten we o.a. de volgende coachingsinstrumenten in:

5

coachingsgesprekken

5

coaching on the job

5

praktische werkvormen

5

vaardigheidstrainingen

5

themaworkshops

5

intervisiesessies

5

kennisoverdracht

5

online coaching

We combineren live coaching met online coaching via ons Digitale Coach Platform. Dit platform activeert leren, maakt medewerkers eigenaar van hun persoonlijke doelen en successen, en stimuleert de reflectie op het eigen gedrag.

ZICHTBAAR RESULTAAT

LEVF lost problemen aantoonbaar effectief op

Organisatieproblemen zijn vaak terug te voeren op de effectiviteit en samenwerking van mensen. We analyseren de knelpunten, creëren onderlinge aandacht en begrip, en begeleiden het gewenste veranderingsproces van A tot Z. Via nul- en eindmetingen maken we het uiteindelijke effect van het verandertraject zichtbaar. Ons Digitale Coach Platform monitort tussentijdse vorderingen. Zo houden we de regie over de voortgang en sturen we, indien nodig, bij.

Wat organisaties van ons vinden

Ik ken Ron van Marrewijk al jaren als gedreven en gepassioneerd vitaalcoach en trainer mentale kracht. Ron is iemand waar je op kunt rekenen. Punctueel in zijn afspraken en integer. Een boeiende trainer met relativerende humor. Staat ver boven de stof en kan putten uit een ruime levenservaring. Gaat op een prettige manier de interactie aan, op zoek naar de verbinding. Wij bevelen Ron van harte aan als trainer / coach in het werkveld van stressmanagement, persoonlijke groei en gezondheidsbevorderend gedrag.

Carel Schott

Eigenaar, SCHOTT & CO

Laten we persoonlijk kennismaken!

We horen graag voor welke verandering(en) jouw organisatie staat en vertellen graag hoe wij je daarbij kunnen helpen.

Bel of mail ons gerust voor een afspraak.