085 - 065 74 76 info@levf.nl

Resultaten

Aantoonbaar effectieve aanpak

Na afloop van trainingen gaan vaak evaluatieformulieren rond, vooral bedoeld  om de tevredenheid te peilen. Ook wij horen graag wat deelnemers van het traject vinden. De vraag waar het echt om draait, is: hoeveel beter zijn medewerkers en teams gaan presteren? Is het doel behaald? Via nul-, tussen- en eindmetingen monitoren we de vooruitgang en maken we de resultaten inzichtelijk.

Zonder doel geen resultaat

Om het effect tussentijds en na afloop van een verandertraject te bepalen, moet het startpunt vooraf duidelijk zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een productiviteits- of ziekteverzuimpercentage, klant- of medewerkertevredenheidscijfer, omzetwaarde of kostenplaatje. Daarop baseren we een SMART- of op zijn minst heldere doelstelling. Samen zorgen we ervoor dat het doel het eindresultaat wordt.

Tussentijdse en eindevaluatie

Al tijdens het traject worden veranderingen steeds meer zichtbaar. Via ons Digitale Coach Platform kunnen we de resultaten tussentijds monitoren, meten en inzichtelijk maken. En sturen we bij waar nodig. Het online platform en de app maken medewerkers eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeldoel en stimuleren:

5

het behalen van tussentijdse successen. We splitsen het einddoel in haalbare stappen op. Dit creëert focus en vergroot de kans op tussentijdse successen.

5

het stelselmatig reflecteren. Reflectie zorgt voor inzichten in de huidige gedragspatronen en stimuleert het in de praktijk toepassen van nieuw gedrag.

5

het betrekken van anderen. We helpen een persoonlijk feedbackteam te vormen voor een snellere groei en meer sociale betrokkenheid binnen het team.

5

Na afloop van het verandertraject voeren we een eindevaluatie uit. Daarvoor gebruiken we o.a. ons Digitale Coach Platform, actuele managementrapportages, vragenlijsten, interviews en/of collectieve teamgesprekken.

Case Enexis Netbeheer: Weerbaarheid en vitaliteit

Doel

Het binnen 1 jaar verlagen van het percentage medewerkers met een burn-out van 11% naar …%, het percentage medewerkers met overgewicht van 70% naar …%, en het percentage ziekteverzuim van 22% naar …% door een vermindering van het aantal stressklachten en verandering van de levensstijl.

Lees de hele case

Uitdaging   

Leefstijl is een breed begrip en omvat o.a. voeding, beweging, slaap en ontspanning. Daarbij is de doelgroep omvangrijk (350 medewerkers) en zeer divers qua leeftijd en leefstijl. Tot slot bestaat de startgroep uit slechts 40 medewerkers, die niet allemaal even enthousiast en veranderingsgezind zijn.

 

Aanpak

  • drie individuele gesprekken met elk van de 40 medewerkers in de startgroep
  • individuele gesprekken en collectieve gesprekken met senior medewerkers
  • individuele trainingen voor leidinggevenden
  • thematische workshops gericht op werkgroepen van 30 tot 50 medewerkers (zoals ‘Omgaan met stress’, ‘Leefstijl en verandering’, ‘De organisatie en ik’)
  • intensieve begeleiding van de werkgroepen

 

Resultaat

Op individueel niveau: afname aantal conflicten, meer vrijheid in werkindeling, oplossing privéproblemen, verbeterd contact met leidinggevenden.

Op groepsniveau: afname aantal conflicten, meer beweging/ontspanning, gezonder eetpatroon. Daarbij zijn de gewenste doelpercentages bereikt.

 

Caroline Verstappen | Projectleider duurzame inzetbaarheid | Enexis Netbeheer

“We wilden onze medewerkers bewust maken van de eigen gezondheid en leefstijl. We kozen LEVF als partner, omdat zij meedenken en creatief zijn. Ze maken de doelstelling niet te groot en zoeken de diepgang op. Andere partijen kwamen alleen met oplossingen voor problemen aan de buitenkant; zij boden wel een cursus aan, maar vroegen zich niet af waarom iemand die zou moeten volgen. De meeste medewerkers hebben het traject positief ervaren; sommige vonden het ook confronterend en hielden soms liever de boot af. We hebben positieve resultaten bereikt. Er zijn vuurtjes aangestoken en dat was ook precies de bedoeling. Zo ben ik zelf gestopt met roken. Een andere medewerker heeft door een paar coachsessies een totaal andere mindset gekregen: van alles negatief zien en in de slachtofferrol kruipen naar eigen verantwoordelijkheid nemen. Het was fijn schakelen met LEVF en ook als het roer om moest, was dat geen enkel probleem.”

Case Politieacademie: Speciale vaardigheden en fysieke/mentale kracht

Doel        

Het selecteren van deelnemers op basis van strenge opleidbaarheidscriteria en het binnen 12-16 weken laten groeien van de geselecteerden in kennis, houding en gedrag, zodat zij goed voorbereid zijn op hun specialistische taken.

Lees de hele case

Uitdaging

Tijdens de strenge voorselectie (gesprek, psychologische keuring en medische keuring) en de zware, fysieke en mentale testen viel een groot deel van de deelnemers af. De uitdaging is om de overgebleven deelnemers in korte tijd succesvol naar de eindstreep van het ontwikkelingstraject te begeleiden.

 

Aanpak

  • collectieve, mentale trainingen (samenwerking, communicatie, leiderschap)
  • individuele coachingsgesprekken (o.a. omgaan met spanning en geweld)
  • vaardigheidstrainingen (zoals aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken)
  • specialistische vaktrainingen (gericht op o.a. persoonsbeveiliging)

 

Resultaat

Bijna 75% van de deelnemers slaagde binnen de afgesproken termijn voor de Proeve van Bekwaamheid. Zij waren goed voorbereid op hun specialistische taken: procedureel, fysiek, mentaal en qua kennis en vaardigheden.

 

Roel Leduc | Coördinator kernteam ‘Mentale kracht’ | Politieacademie

“De trajectcoach van LEVF heeft door zijn persoonlijkheid en individuele kwaliteiten een sterke positie verworven binnen het trainersarsenaal van de Politieacademie. Hij weet een groep op krachtige wijze mee te nemen in een proces, gebruikt daartoe soms onbewandelde paden, en creëert een mooie basis tot verbinding en leervermogen door deelnemers buiten hun comfortzone te plaatsen. LEVF is met name op het gebied van energiemanagement (omgaan met spanning) een gewaardeerde specialist.”

Advies over duurzame verandering nodig?

Maak snel een vrijblijvende afspraak. We komen graag langs om te bespreken hoe wij kunnen bijdragen aan de veranderingen binnen de organisatie. Bel gerust 085 – 065 74 76 of mail info@levf.nl.