085 - 065 74 76 info@levf.nl

Verandermethode

Veranderen met LEVF: makkelijker dan je denkt

Je leest het overal: 70% van alle veranderingsprocessen mislukt. Nu wordt mislukt vaak met moeilijk verward. Veranderen is tenslotte een ingewikkeld proces. Zo gebeurt het vaak dat men na afloop A zegt, maar B doet. Om te garanderen dat men A zegt, gaat doen én blijft doen, passen wij onze eigen verandermethode toe: gericht op mensen, échte verandering van binnenuit, en blijvend effect.

Zo eenvoudig zitten mensen

in elkaar

De basis van onze alternatieve veranderaanpak is ons begrip van de menselijke psyche, van groepsprocessen en van de complexiteit van veranderen. We begrijpen en doorgronden mensen en groepen met hun verschillende behoeften, drijfveren, intenties en keuzeprocessen. En zien in waarom veranderen moeilijk is. Vanuit daar is het redelijk eenvoudig ze tot blijvende gedragsverandering te bewegen. In trajecten gaan wij ervan uit dat mensen:

5

verantwoordelijk willen zijn voor hun keuzes;

5

handelen vanuit hun eigen intentie;

5

waardering nodig hebben;

5

van betekenis willen zijn;

5

zich veilig willen voelen.

Oordelen op gedrag sluit

mensen af

Elk mens is uit eigen hout gesneden; ieder vertoont bepaald gedrag op basis van o.a. opvoeding, normen en waarden, en ervaringen. Ervaart een ander dit gedrag positief, dan voelt men zich gewaardeerd. Men doet ertoe. Bekritiseert de ander dit gedrag, dan ervaart men dat als naar; het zelfbeeld wordt namelijk aangetast.

Zodra iemands zelfbeeld aangetast wordt, voelt men zich aangevallen en niet langer veilig. Het zelfbeeld móet intact blijven. Men zal er dus alles aan doen om gezichtsverlies te voorkomen, bijvoorbeeld door te proberen zich te rechtvaardigen of te verdedigen, door zijn gram te halen of door de hakken in het zand te zetten.

Begrip voor intenties stelt mensen open

Mensen willen niet beoordeeld worden op hun gedrag. Dat wekt wrevel op. Wanneer we willen dat mensen bepaalde gedragspatronen veranderen, is een andere benadering nodig. Wat zij nodig hebben, is begrip voor hun intenties, hun bedoelingen. Want alleen dan voelen mensen zich veilig en laten ze hun verdediging los.

 Is het nodig dat mensen hun gedrag aanpassen, dan zorgen we er dus voor dat ze zich veilig voelen. We vragen waarom ze het zo gedaan hebben. Wat ze daarmee probeerden te bereiken. We tonen begrip, geven ruimte om gedrag uit te leggen en brengen de interactie op gang. Hierdoor stelt men zich open voor verandering.

Hoe LEVF-trajecten blijvend veranderen

Het aanleren van andere gedragspatronen betekent dagelijks oefenen, reflecteren en bijsturen. Daar is een traject voor nodig: intensieve begeleiding gedurende een langere periode. We vormen eerst een groep medewerkers en leidinggevenden, die het belang inzien en vanuit verlangen of noodzaak wíllen veranderen. Daarna doorgronden we op individueel niveau waarom zij bepaalde dingen doen.

Tot slot zetten we de verandering van binnenuit in beweging. We stimuleren ze om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze gemaakt hebben. We begeleiden en versterken ze, zodat zij de verandering inzetten en deze verder verspreiden over hun team en organisatie. Mensgerichte gedragsverandering van binnenuit leidt zo tot blijvende resultaten.

Wat organisaties van ons vinden

“De coach heeft mij bewust laten worden van mijn valkuilen en ontwijkingsstrategiën. Hier maak ik daar nu andere keuzes in.”

“Ik heb als leidinggevende geleerd dat de mensen in mijn team ruimte nodig hebben. Ruimte om met hun opleidingen en ervaringen de producten verder te helpen ontwikkelen. Ik zag dat men daarvan enthousiast werd.”

“Mijn ogen werden geopend toen ik begreep dat wij alles doen met voor onszelf de beste intentie. Ik heb meer begrip voor mijn collega’s gekregen en ben hierdoor minder oordelend geworden.”

“Nu begrijp ik dat onder andere groei ontstaat doordat wij waardering van collega’s ontvangen in plaats van alleen maar te zeggen wat beter kan. Ik merk door de waardering die ik nu ontvang het gevoel heb dat ik er toe doe. Dat is heel fijn.”

Advies nodig over verandertrajecten?

Bel of mail ons voor meer informatie of een kennismakingsgesprek. Wij adviseren graag over een succesvolle doorvoering van veranderingen.