085 - 065 74 76 info@levf.nl

Verandertrajecten

voor blijvende gedrags- en organisatieveranderingen

Verandertrajecten van LEVF brengen échte, duurzame verandering. Een verandering is blijvend, wanneer deze van binnenuit, vanuit een innerlijke motivatie, ontstaat. En wanneer de verandering geléidelijk plaatsvindt, zodat managers, medewerkers en teams de verandering kunnen bijhouden, begrijpen en omarmen. Het is deze andere kijk op veranderen die onze aanpak zo succesvol maakt.

Welke organisaties begeleiden we?

Zorg

Overheid

Bedrijven

Welke veranderingen begeleiden wij?

De omgeving waarin je organisatie opereert, verandert snel. Sneller dan mensen kunnen bijhouden. Daarbij veranderen mensen niet graag. Vooral niet als de verandering opgelegd wordt, men er niet aan toe is of men de reden in twijfel trekt. Als veranderbegeleiders maken wij veranderen gemakkelijk. We helpen managers, medewerkers en teams mee te bewegen met wat er ook op hun pad komt:

5

samenvoeging afdelingen

5

re- of herorganisatie

5

veranderende klanteisen

5

lage klanttevredenheid

5

individuele effectiviteit

5

slechte afdelingsprestaties

5

conflicterende samenwerking

5

gebrekkige communicatie

5

onplezierige werksfeer

5

pestgedrag en agressie

5

hoog ziekteverzuim

5

lage medewerkerbetrokkenheid

5

leiderschap

Traject ‘Houding en gedrag’

Dit traject maakt medewerkers bewust van hun eigen houding en gedrag, en de invloed daarvan op anderen. Inzicht in je eigen en elkaars denken en handelen verbetert het wederzijds begrip en daarmee de verbondenheid, samenwerking en dienstverlening. Verandering van houding en gedrag is alleen mogelijk als deze van binnenuit, vanuit een intrinsieke motivatie, ontstaat. Wij begeleiden hierbij.

Traject ‘Leiderschap’

De behoefte van een organisatie wijkt soms af van die van medewerkers. Hoe realiseert een leider verandering met respect voor ieders behoeftes? De effectiviteit van leiderschap hangt af van de interpretatie en acceptatie door teamleden. Ook zij zijn daarom onderdeel van dit traject. Wederzijdse reflectie leidt tot een leiderschapsstijl die aansluit bij het organisatiedoel én de behoeftes van medewerkers.

Traject ‘Mentale kracht’

Tijdens dit traject maken we medewerkers bewust(er) van de eigen en van elkaars mentale kracht, capaciteiten en manier van handelen. Aan bod komen o.a.: stress, levensstijl, denkkracht en (zelf)reflectie. Wij begeleiden deelnemers bij hun individuele ontwikkelingsproces: het van binnenuit vergroten van hun mentale kracht. Zodat zij lekkerder in hun vel zitten, meer werkplezier ervaren en beter presteren.

Traject ‘Omgaan met agressie’

Iedere medewerker gaat op zijn eigen manier met agressie om; ieder verbindt er andere ervaringen aan en handelt vanuit de eigen impuls. Bij dit maatwerktraject vormen we kleine groepen veranderingsgezinde medewerkers. We maken ze bewust van hun huidige gedrag en stimuleren nieuw gedrag van binnenuit. Een effectieve veranderaanpak, die de medewerkers een blijvende winst oplevert.

Traject ‘Samenwerking’

Verloopt de samenwerking binnen een team of afdeling niet zoals je wilt? Wij maken medewerkers bewust van groepsprocessen, huidige gedragspatronen en het effect hiervan op anderen. Alleen zij kunnen deze patronen doorbreken; wij begeleiden ze daarbij en brengen de verandering van binnenuit op gang. Dit traject resulteert gegarandeerd in betere communicatie, collegialiteit en teamresultaten.

Traject ‘Vitaliteit’

Tijdens dit traject maken we medewerkers en teams bewust van hun huidige levensstijl. We stimuleren de verandering van binnenuit, zodat zij gemotiveerd raken oude vertrouwde gedragspatronen zélf te doorbreken. Het resultaat: energiekere medewerkers die meer bewegen, gezonder eten, genoeg rusten en beter slapen. Goed voor o.a. de productiviteit, concentratie, communicatie en draagkracht.

Toon le(v)f en bel of mail ons!

We komen graag langs om je te ontmoeten en alles over de veranderingen in je organisatie te horen.
Bel ons gerust op 085 – 065 74 76 of mail ons: info@levf.nl.