085 - 065 74 76 info@levf.nl

Weerbaarheidstraining overheid

Verandertrajecten voor betere weerbaarheid en samenwerking
Gemeenten moeten meer taken uitvoeren met minder geld en minder, steeds ouder wordende medewerkers. Door de oplopende werkdruk ontstaan achterstanden, terwijl burgers en bedrijven een snellere dienstverlening en besluitvorming verwachten. Ambtenaren werken in het spanningsveld van hoge administratieve druk en een groeiend aantal hulpvragers met complexe problemen.

Oorzaken hoge arbeidsbelasting

Het openbaar bestuur maakt veel veranderingen door. In het kader van schaalvergroting worden gemeenten heringedeeld. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen door decentralisaties, zoals de transitie WMO, transitie participatiewet en transitie Jeugdzorg. Ook verandert de relatie tussen de gemeente en de steeds mondigere burgers; dit vergt een andere manier van samenwerken.

Weerbaarheid overheid vergroten

Het voorkomen van ziekteverzuim bespaart veel geld. Met onze verandertrajectenop maat richten we ons op de persoonlijke ontwikkeling en grotere mentale weerbaarheid van raadsleden en ambtenaren, zodat zij de veeleisende werkomstandigheden mentaal het hoofd kunnen bieden. Wij helpen medewerkers en teams met:

5

het verkrijgen van inzicht in en begrip voor de eigen gedragspatronen

5

persoonlijke grenzen, spanningscontrole, stress- en emotiemanagement

5

het vrijer, creatiever en oplossingsgerichter leren denken en handelen

5

het omzetten van werkdruk in meer regie over en grip op het werk

Anders omgaan met agressie

Overheidspersoneel kampt regelmatig met serieus verbaal en fysiek geweld. Mensen bedreigen medewerkers als ze bijvoorbeeld geen vergunning of uitkering krijgen. Of uiten hun boosheid en frustraties door hen de huid vol te schelden. Onze verandertrajecten helpen medewerkers en teams beter te beschermen door:
5

inzicht in hun primaire reacties en persoonlijke grenzen te verkrijgen

5

verschillende vormen van fysieke en verbale agressie te herkennen

5

conflictsituaties te beheersen en te voorkomen dat ze escaleren

5

agressief op intimiderend gedrag van anderen positief te beïnvloeden

Trajecten met blijvend resultaat

Vaak worden overheidsmedewerkers naar trainingen gestuurd in de valse hoop dat het probleem dan opgelost is. Het effect van eenmalige, standaardtrainingen is echter klein. Daarom bieden wij trajecten op maat. Gericht op individuele gedragsverandering van binnenuit. Op een effectieve mix van leren op de werkplek, sociaal leren (o.a. intervisie) en formeel leren (o.a. trainingen). Op écht, blijvend resultaat.

Wat organisaties van ons vinden


“Ik ken Ron van Marrewijk al jaren als gedreven en gepassioneerd vitaalcoach en trainer mentale kracht. Ron is iemand waar je op kunt rekenen. Punctueel in zijn afspraken en integer. Een boeiende trainer met relativerende humor. Staat ver boven de stof en kan putten uit een ruime levenservaring. Gaat op een prettige manier de interactie aan, op zoek naar de verbinding. Wij bevelen Ron van harte aan als trainer / coach in het werkveld van stressmanagement, persoonlijke groei en gezondheidsbevorderend gedrag.”
Carel Schott

Eigenaar, SCHOTT & CO

Bel ons gerust voor een afspraak!

Zorg voor je medewerkers, zodat zij goed voor hun klanten kunnen zorgen. Bel ons voor een afspraak over onze doeltreffende verandermethode en -trajecten.