085 - 065 74 76 info@levf.nl

Weerbaarheidstraining justitie

Verandertrajecten voor betere weerbaarheid en samenwerking
Politie- en gevangenispersoneel staan onder grote druk. Ze belanden continu in stressvolle situaties en dragen een te diverse en te grote werklast op hun schouders. Dit uit zich in een hoog ziekteverzuim- en burn-outpercentage. De kwaliteit van hun werk, hun werkplezier, fysieke gezondheid en thuissituatie: alles lijdt onder die werkdruk. Het is tijd dat medewerkers ook zichzelf gaan beschermen.

Oorzaken hoge arbeidsbelasting

Politiemensen en gevangenisbewaarders kampen vaak met psychische of fysieke klachten, veroorzaakt door hun werk. Door het groeiende aantal overtredingen, de agressie, toenemende personeelskrapte en vergrijzing binnen het korps, is overwerk meer regel dan uitzondering. Ook omslachtige administratieve procedures slokken kostbare tijd op. Dit leidt tot lange werkdagen en vele nachtdiensten.

Weerbaarheid justitie vergroten

Het voorkomen van ziekteverzuim bespaart veel geld. Met onze verandertrajectenop maat richten we ons op de persoonlijke ontwikkeling en grotere mentale weerbaarheid van politiemensen en cipiers, zodat zij de veeleisende werkomstandigheden mentaal het hoofd kunnen bieden. Wij helpen medewerkers en teams met:

5

het verkrijgen van inzicht in en begrip voor de eigen gedragspatronen

5

persoonlijke grenzen, spanningscontrole, stress- en emotiemanagement

5

het vrijer, creatiever en oplossingsgerichter leren denken en handelen

5

het omzetten van werkdruk in meer regie over en grip op het werk

Anders leren omgaan met agressie

Het aantal geweldsincidenten en het aantal gevangenen met psychische of gedragsproblemen groeit. Elk uur kampt een gezaghebbende met fysieke agressie (schoppen/slaan) en verbale agressie (belediging/bedreiging). Onze verandertrajecten helpen medewerkers en teams om de werksituatie veiliger te maken door:

5

inzicht in hun primaire reacties en persoonlijke grenzen te verkrijgen

5

verschillende vormen van fysieke en verbale agressie te herkennen

5

conflictsituaties te beheersen en te voorkomen dat ze escaleren

5

agressief op intimiderend gedrag van anderen positief te beïnvloeden

Case Politieacademie: Mentale kracht

Het doel van dit ontwikkelingstraject is het selecteren van deelnemers op basis van strenge opleidbaarheidscriteria en het binnen 12-16 weken mentaal krachtig maken van de selectie, zodat deze voorbereid is op de beveiliging van diplomaten en leden van het Koninklijk Huis volgens de Proeve van Bekwaamheid in kennis, houding en gedrag.

Wat organisaties van ons vinden

“Ron heeft door zijn persoonlijkheid en individuele kwaliteiten een sterke positie verworven binnen het trainersarsenaal van de Politieacademie. Hij weet een groep op krachtige wijze mee te nemen in een proces. Ron gebruikt daartoe soms onbe- wandelde paden en creëert een mooie basis tot verbinding en leervermogen door deelnemers buiten hun comfortzone te plaatsen. Ron is met name op het gebied van energiemanagement (omgaan met spanning) een gewaardeerde specialist.”
Roel Leduc

Coördinator kernteam 'Mentale kracht', Politieacademie

Maak medewerkers mentaal krachtig

Wil jij dat medewerkers hun taken veiliger, relaxter en met meer plezier uitvoeren? Ga de uitdaging tot échte verandering aan. Lees meer over onze verandertrajecten en verandermethode, of bel of mail ons voor een kennismaking.