085 - 065 74 76 info@levf.nl

Individuele en teamcoaching zorg

Trajecten voor blijvende gedrags- en organisatieveranderingen
Onze verandertrajecten zijn gericht op het bewerkstelligen van blijvende veran- deringen in organisaties. Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen meerdere personen, die kracht, kennis en vaardigheden bundelen om een doel te bereiken. Tijdens een verandertraject stellen we de individuele mens en het groepsproces daarom centraal. Vanuit hier veranderen we de hele organisatie.

Oorzaken hoge arbeidsbelasting

Zorgmedewerkers gaan gebukt onder onduidelijkheid, onzekerheid en een hoge werkdruk. De hoge psychosociale arbeidsbelasting kent diverse oorzaken. Zo zijn er de vele veranderingen in de zorg, zoals digitalisering, nieuwe werkprocessen en reorganisaties. Daarbij leidt de vergrijzing tot meer vraag naar (complexe) zorg, neemt de agressie toe, groeit de personeelskrapte en is de registratielast zwaar.

Anders leren omgaan met werkdruk

Voorkoming van ziekteverzuim bespaart je zorginstelling veel geld. Met onze verandertrajecten op maat richten wij ons op de persoonlijke ontwikkeling en grotere mentale weerbaarheid van de zorgmedewerkers, zodat zij ontspannen en met plezier goede zorg blijven leveren. Wij helpen medewerkers en teams o.a. met:

5

het verkrijgen van inzicht in en begrip voor de eigen gedragspatronen

5

het signaleren van stressverschijnselen en het leren omgaan met stress

5

het vrijer, creatiever en oplossingsgerichter leren denken en handelen

5

het omzetten van werkdruk in meer regie over en grip op het werk

Anders leren omgaan met agressie

Circa 50% van de zorgmedewerkers komt in aanraking met agressie of intimidatie door cliënten en hun naasten door o.a. onmacht, frustratie of psychiatrische problemen. Dit veroorzaakt angst, boosheid en machteloosheid. Onze verandertrajecten helpen medewerkers en teams hun werksituatie veiliger te maken door:

5

inzicht in hun primaire reacties en persoonlijke grenzen te verkrijgen

5

verschillende vormen van fysieke en verbale agressie te herkennen

5

conflictsituaties te beheersen en te voorkomen dat ze escaleren

5

agressief op intimiderend gedrag van anderen positief te beïnvloeden

Trajecten met blijvend resultaat

Vaak worden zorgmedewerkers naar trainingen gestuurd in de valse hoop dat het probleem dan opgelost is. Het effect van eenmalige, standaardtrainingen is echter klein. Daarom bieden wij trajecten op maat. Gericht op individuele gedragsverandering van binnenuit. Op een effectieve mix van leren op de werkplek, sociaal leren (o.a. intervisie) en formeel leren (o.a. trainingen). Op écht, blijvend resultaat.

Wat organisaties van ons vinden


“Ron heeft een teambuildingstraject voor ons ontworpen en begeleid. Hij gaf ons team vertrouwen, waardoor ieder zichzelf kon zijn en op elkaar durfde te reageren. Tijdens het traject ontstond een mooie verbinding en erg goede energie in het team. Ron liet het team zijn gang gaan en trok zich op het juiste moment terug. Fantastisch om te zien en mee te maken. Een gepassioneerde, inspirerende trainer, die bovendien praktisch en to-the-point is.”
Mascha Boom

Manager, Zeeuwse Zorgmensen

Bel ons gerust voor een afspraak!

Zorg voor je medewerkers, zodat zij goed voor hun cliënten kunnen zorgen. Bel ons voor een afspraak over onze doeltreffende verandermethode en -trajecten.