085 - 065 74 76 info@levf.nl

Werkwijze

Zesfasenaanpak veranderingstrajecten

Kenmerkend voor onze verandertrajecten zijn onze nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de gedeelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het resultaat. Wij zijn niet bepalend; als opdrachtgever hou jij de regie over en de controle op het totale traject. Samen zijn wij – opdrachtgever, deelnemers, leidinggevenden en procesbegeleider – verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Fase 1. Inventariseren en adviseren

Analyse ontwikkelwensen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelwensen en -doelen van organisaties. Tijdens individuele gesprekken met directieleden, managers en medewerkers, verzamelen we de volgende informatie:

5

Hoe is de huidige situatie? Tegen welk probleem loopt de organisatie nu aan?

5

Wat is de gewenste eindsituatie? Welk doel heeft de organisatie voor ogen?

5

Wat heeft de organisatie tot nu toe al gedaan? Wat werkte wel en wat niet?

5

Welke mensen zijn erbij betrokken? Waar hebben zij dringend behoefte aan?

Verandervoorstel op maat

Nadat we de behoefte van een organisatie vastgesteld hebben, ontwikkelen we gezamenlijk een voorstel voor een verandertraject. Het voorstel bestaat o.a. uit:

5

startsituatie (nulmeting) en gewenste eindsituatie (SMART-doelstellingen)

5

doelgroepen, thema’s en middelen (coaching, workshops, intervisie, enz.)

5

trajectduur, tijdsplanning, taakverdeling, bevoegd- en verantwoordelijkheden

5

investering

Fase 2. Communiceren en formeren

Tijdens een kick-offbijeenkomst lichten we de medewerkers en leidinggevenden in over de gewenste verandering, het ontwikkelingstraject en ieders verantwoordelijkheden. Daarbij vormen we een subgroep: een groep gemotiveerde medewerkers, die positief tegenover de verandering staat.

Fase 3. Begeleiden en bewustmaken

Intensief begeleid door de LEVF-coach en ondersteund door de leidinggevende gaat de subgroep aan de slag met de gewenste processen. Daarbij zetten we o.a. de volgende instrumenten in:

5

coachingsgesprekken

5

coaching on the job

5

praktische werkvormen

5

vaardigheidstrainingen

5

themaworkshops

5

intervisiesessies

5

kennisoverdracht

5

online coaching

Fase 4. Veranderen en verspreiden

Door succes te ervaren laat de subgroep oude patronen los en omarmt zij succesvol nieuwe. Al doende beïnvloeden en enthousiasmeren zij andere teamleden. Zo verandert het team van binnenuit: krachtig en blijvend. De leidinggevende heeft in deze fase een sterk ondersteunende rol in het faciliteren van succes.

Fase 5. Uitwisselen en uitfaseren

Het succes van de subgroep werkt aanstekelijk; ook teamleden buiten de subgroep raken enthousiast over de nieuwe processen en stromen in de subgroep in. Oude leden stromen vervolgens uit. Dit proces herhaalt zich tot de verandering voltooid is. De LEVF-coach trekt zich langzaamaan terug om het proces uiteindelijk los te laten. De leidinggevende is steeds beter in staat de processen te begeleiden.

Fase 6. Evaluatie en afsluiting

In deze laatste fase geven we inzicht in hoeveel beter medewerkers en teams zijn gaan presteren en of het doel behaald is. Voor de tussen- en eindevaluatie zetten wij ons Digitale Coach Platform, inclusief bijbehorende app, in. Dit platform:

5

helpt ons een nulmeting uit te voeren bij de start van het traject;

5

maakt medewerkers eigenaar van persoonlijke ontwikkeldoelen;

5

splitst deze ontwikkeldoelen op in kleinere, haalbare stappen;

5

stimuleert, monitort en meet tussentijdse resultaten en successen.

Na afloop voeren we een eindevaluatie uit. Op basis van het Digitale Coach Platform, vragenlijsten, interviews en/of teamgesprekken beoordelen we of het doel behaald is. Ben je tevreden over het resultaat? Dan sluiten we het traject af. Wil je de groei verder doorzetten? Dan denken wij graag mee over de vervolgstappen.

Advies over duurzame verandering nodig?

Maak snel een vrijblijvende afspraak. We komen graag langs om te bespreken hoe wij kunnen bijdragen aan de veranderingen binnen de organisatie. Bel gerust 085 – 065 74 76 of mail info@levf.nl.